Czym są badania społeczne?

Coraz częściej słyszy się o badaniach społecznych i na pewno nie jest to apogeum ich popularności, gdyż wszystko wskazuje na to, że w dobie XXI wieku będzie o nich jeszcze głośniej. Dziś na badania decydują się niemal wszyscy od firm, przez instytucje społeczne po organy władzy, co nie dziwi, bo dotyczyć one mogą wszystkich i dostarczać wielu cennych informacji od postawy społeczeństwa, poprzez trendy aż po określone wartości. Badania społeczne mogą być przeprowadzane od pojedynczej osoby, przez konkretną grupę, aż po społeczność międzynarodową. Jeśli mielibyśmy posłużyć się jakimś konkretnym przykładem, na pewno doskonałym będą tu sondaże wyborcze.

Szereg zmiennych

Bardzo istotne w badaniach społecznych jest to, aby określić grupę docelową, a więc potrafić ustalić badanych, do których należy zgłosić się z konkretną formą badania. I tak przy określaniu sondażów wyborczych wykluczyć trzeba wszystkich poniżej 18 roku życia, gdyż udziału w wyborach wziąć oni i tak nie mogą. Jednak zmienną może być nie tylko wiek, ale także szereg innych czynników, jak choćby poziom dochodów, narodowość, status społeczny, materialny czy stan cywilny.

Forma badania

Jak już wspomnieliśmy, form badania jest bardzo wiele. Pośród najpopularniejszych wyróżnić możemy badania za pomocą ankiet, kwestionariuszy, obserwacji, raportów, grup fokusowych czy statystyk.

Badania jakościowe a ilościowe

Przeprowadzane badania podzielić możemy na te jakościowe, jak i ilościowe. W tych pierwszych badany jest twórcą hipotez i określa dany podmiot czy produkt. Badania ilościowe mają natomiast to do siebie, że obejmują zestawy danych numerycznych. Na plus takich badań jest to, iż charakteryzują się one wysoką skutecznością.

Analiza danych

Samo przeprowadzenie badania to jednak tylko jedna strona medalu. Następnie trzeba jeszcze porównać wszystkie wyniki i stworzyć końcowe raporty. Jest to najważniejszy element całego badania społecznego, którego rzecz jasna pominąć nie można.

Marek: Wydaje mi się, że ostatnio badania jakościowe straciły na wartości.

Paweł: To niewątpliwie prawda, ale za to ilościowe są na czasie.